ANBI Status

Openbare gegevens ANBI-Status

Statutaire naam

Stichting Dijk en Waard voor Elkaar

 

Publiek bekende naam

Dijk en Waard voor Elkaar

 

Kamer van Koophandel-nummer

KVK 87625393

 

RSIN Nummer

RSIN 864352967

 

Contactgegevens instelling

Dolomiet 98, 1703DZ Heerhugowaard

06 20 84 12 62

info@dewve.nl

 

Doelstelling

Missie

Het verbinden van vrijwillige inzet aan individuen en organisaties.

Visie

Vanuit een centrale rol brengen we regionale en lokale samenwerkingsverbanden tot stand tussen groepen mensen en organisaties die bijdragen aan het welzijn van een individu of een maatschappelijk doel.

 

Functie en namen bestuursleden

Kees Slot, Voorzitter

Antoine Rouppe van der Voort, Penningmeester

Marcel Dekker, Secretaris en klus coördinator

Elzbieta Waaligora, Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid

 

Conform CAO Sociaal Werk 2023-2025

 

Publieke stukken

Beleidsplan Dijk en Waard voor Elkaar 2023-2025

Jaarrekening 2023 en jaarverslag 2023 worden openbaar gemaakt vóór 1 juli 2024.

Ivm oprichting in 2023 zijn deze documenten van eerdere jaren niet beschikbaar.