Bestuur

linker afbeelding

Het bestuur van Stichting Dijk en Waard voor Elkaar is onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit;

Kees Slot

Voorzitter

Antoine Rouppe van der Voort

Penningmeester

Marcel Dekker

Secretaris en klus coördinator

Elzbieta Walligora

Algemeen bestuurslid