Voor organisaties

 

Vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties zijn er in alle soorten en maten, maar veelal zijn het stichtingen en verenigingen.  Er bestaan veel vrijwilligersorganisaties, want in vrijwel elke sector is vrijwilligerswerk wel vertegenwoordigd. Denk aan de vele verenigingen die actief zijn in sport, cultuur, natuur, duurzaamheid of welzijn, Vrijwilligers zijn overal en maken een onmisbaar deel uit van de opbouw van onze samenleving. Nederland neemt hiermee een bijzondere positie in, want nergens binnen Europa is de vrijwillige inzet van burgers zo groot als in ons land. En dat is iets om trots op te zijn.

Het runnen van een vrijwilligersorganisatie is een vak apart. Het vraagt veel van bestuurders en de mensen die een coördinerende rol hebben in de organisatie. Neem alleen al de toenemende druk van wet- en regelgeving waar je als organisatie mee te maken hebt. En wat te denken van de toenemende vraag aan vrijwillige inzet tegenover gelijkblijvende of afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers? Verder is er ook nog de vergrijzing waar veel organisaties mee worstelen.

Als vrijwilligerscentrale willen wij ondersteuning bieden aan vrijwilligersorganisaties. Dat doen we door ze een podium te geven om zich te presenteren via onze website. Maar ook door samenwerking te bevorderen via netwerken. Want ook in de samenwerking gaat het op dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Daarom organiseren we netwerkbijeenkomsten rondom generieke thema's zoals werving, financiering, besturen en communicatie. Daarnaast willen wij door het organiseren van workshops bijdragen aan de kennisontwikkeling van organisaties en hun vrijwilligers.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.