Vrijwilligersvergoeding en een uitkering

Hoe zit dat eigenlijk?

Een vrijwilligersvergoeding is een blijk van waardering. Maar niet elke organisatie heeft de middelen om die te verstrekken. In het vrijwilligersbeleid van een organisatie staat meestal wel beschreven of er vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt.  De ene organisatie geeft een vast bedrag per uur of per dagdeel (vrijwilligersvergoeding), een ander vergoedt bijvoorbeeld alleen de reiskosten of de aanschaf van materialen (onkostenvergoeding). Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te geven. Spreek met de organisatie waar jij vrijwilligerswerk gaat doen af of er een vergoeding tegenover staat en zo ja, hoe hoog deze is.

Hoogte vrijwilligersvergoeding

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan vrijwilligersvergoeding + onkostenvergoeding ontvangt. Doe je vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties tegelijk? Tel dan de vergoedingen die je ontvangt per jaar bij elkaar op.

De overheid heeft voor 2023 de volgende maximum bedragen bepaald:
€ 190,- per maand, tot een maximum van € 1900,- per jaar per vrijwilliger.
Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen en jongeren tot 22 jaar niet meer dan € 2,75 per uur.
Zolang de ontvangen vergoedingen deze bedragen niet overschrijden, hoef je dit niet aan de Belastingdienst door te geven. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Uitkering

Krijg je een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar (bedragen voor 2023). Je mag ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kun je makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de Hugohopper of bij een sportclub, zonder het risico te lopen op je uitkering gekort te worden.

Kom je boven dat maximum uit, dan vervalt de vrijstelling (voor de rest van het jaar) en wordt alles wat je nog krijgt gezien als inkomen. En dit kan dus wél gevolgen voor je uitkering hebben. Heb je vragen hierover? Neem contact op met de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, met het UWV of je uitkeringsinstantie.

Heb je een WW-uitkering? Vraag dan vooraf altijd eerst toestemming aan het UWV voor het doen van vrijwilligerswerk om problemen te voorkomen. Bij een WIA-, Wajong-, WAO- of Ziektewetuitkering is dat niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden om vooraf te overleggen met het UWV.

Kies hier jouw situatie om te zien aan welke voorwaarden van het UWV je vrijwilligerswerk moet voldoen.