Samenwerken met het bedrijfsleven

linker afbeelding

Maatschappelijk bewust ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een steeds belangrijkere plaats in. Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om hun maatschappelijke impact zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door personeel de mogelijkheid te bieden om vrijwilligerswerk te doen, maar ook door diensten of goederen tegen een maatschappelijk tarief aan te bieden.

Doesgoed

Stichting Doesgoed, bij sommigen misschien nog bekend onder de oude naam De Waaier, is een belangrijke matchmaker tussen de maatschappelijke organisaties enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Het is als maatschappelijke organisatie dan ook absoluut aan te raden om in contact te zijn met Doesgoed om ook de verbinding met het bedrijfsleven vorm te geven.

NOV

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de landelijke koepelorganisatie en belangenbehartiging in Nederland voor vrijwilligersorganisaties. Een grote bron van kennis en verbinding over alle aspecten van vrijwilligerswerk en de organisatie er omheen.

Op de website van de NOV is veel nuttige informatie te vinden, onder andere over samenwerking met het bedrijfsleven.