Wet en regelgeving

Een vrijwilligersorganisaties heeft te maken met diverse wet en regelgeving.  Denk aan privacy, wetgeving rondom besturen, sociale veiligheid en privacy. Maar ook regelingen voor subsidies.

Subsidies gemeente Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard kent een aantal subsidieregelingen ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie of wil je meer weten over hoe je een subsidie kunt aanvragen? Dan is de website van de gemeente Dijk en Waard een goed startpunt.

AVG

De bescherming van privacy is in Nederland geregeld in de AVG (Algemene verordening Gegevensverwerking) en is een afgeleide van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG bestaat uit een aantal regels die tot doel hebben persoonsgegevens van burgers te beschermen. Ook als stichting of vereniging dien je de bescherming van persoonsgegevens in lijn met de AVG te structureren. De organisatie die belast is met de handhaving en informatievoorziening van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens.

UBO

Het begrip UBO komt voort uit  de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon (waaronder stichtingen en verenigingen) of vennootschap. De registratieplicht voor het UBO-register geldt in ieder geval voor BV’s (niet-beursgenoteerd), niet-beursgenoteerde NV’s, stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen en personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap).  Indien je als bestuurder van een stichting of vereniging meer dan 25% zeggenschap hebt dien je geregistreerd te zijn in het UBO-register. Raadpleeg voor meer informatie je notaris of raadpleeg de website van de NOV.

Verzekeringen

De gemeente Dijk en Waard heeft bij Centraal Beheer een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Wil je meer weten over de dekking van deze verzekering, heb je vragen of wil je een schade melden? Raadpleeg dan de website van de gemeente Dijk en Waard.